Det Norske Akademis Ordbok

bygg

Likt stavede oppslagsord
bygg 
substantiv
BØYNINGen; byggen
UTTALE[byg:]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
av norrønt bygg; trolig beslektet med bygge
BETYDNING OG BRUK
botanikk, landbruk
 alminnelig dyrket kornart (brukt til brødkorn, gryn, dyrefôr og malt)
EKSEMPEL
  • bygg dyrkes i Norge til litt nordenfor 70. breddegrad
UTTRYKK
seksradet bygg
ettårig plante med opprette eller nikkende aks og seks rader småaks med korn
; seksradsbygg
 | vitenskapelig navn Hordeum vulgare
toradet bygg
ettårig plante med opprette aks og to rader småaks med korn
; toradsbygg
 | vitenskapelig navn Hordeum distichon
botanikk
 planteslekt i gressfamilien av ett- eller flerårige aksgress med lange snerp på inneragnen
 | vitenskapelig navn Hordeum
2.1 
plante i denne slekten
avtresket frøkorn av bygg
; byggkorn
SITAT
  • hans føring var ikke stor: tre tønder byg, det var alt
     (Henrik Ibsen Digte 89 1875)