Det Norske Akademis Ordbok

fyllingsgrad

fyllingsgrad 
substantiv
ETYMOLOGI
sammensatt av fylling og grad
BETYDNING OG BRUK
energi
 forhold mellom det aktuelle vanninnholdet i et reguleringsmagasin og vanninnholdet ved fullt magasin
SITATER
 • samme hvor mye det regner i høst, blir ikke fyllingsgraden i vannmagasinene høyere enn 80–90 prosent
   (tu.no (Teknisk Ukeblad) 19.08.2011)
 • fyllingsgraden i vannkraftmagasinene er prisgitt svingninger i været, og fyllingsgraden varierer betydelig gjennom året
   (Nå er det alvor. Rustet for en usikker fremtid 218 2023)
forhold mellom antall passasjerer på et kommunikasjonsmiddel og det tillatte antall (særlig regnet over tid)
 | jf. kabinfaktor
SITATER
 • fyllingsgraden på de offentlige kommunikasjoner er økt voldsomt
   (Friheten 03.02.1951/2)
 • flyselskapets fyllingsgrad økte med 6,2 prosent, til 88 prosent
   (NTBtekst 05.11.2015)