Det Norske Akademis Ordbok

fylkesskolesjef

fylkesskolesjef 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
skolevesen, tidligere (fra 1971)
 administrativ leder for skolene drevet av en fylkeskommune
 | jf. fylke