Det Norske Akademis Ordbok

fylkeskommune

fylkeskommune 
substantiv
ETYMOLOGI
annet ledd kommune
BETYDNING OG BRUK
fylke som administrativ (økonomisk og forvaltningsmessig) enhet
SITATER
  • de virkninger gjennomføringen av skattereformen vil få på den enkelte primærkommunes og fylkeskommunes budsjett
     (Bergens Tidende 1969/244/15/2)
  • publikum møtte fulltallig opp, og arrangør var Buskerud fylkeskommunes kulturetat
     (Margit Harsson Stein LBK 2000)
  • fylkeskommunen har også ansvar for tannhelsetjenesten
     (Nå er det alvor. Rustet for en usikker fremtid 369 2023)