Det Norske Akademis Ordbok

funksjonshemning

funksjonshemning 
substantiv
BØYNINGen; funksjonshemningen, funksjonshemninger
ETYMOLOGI
sammensatt av funksjon og hemning
BETYDNING OG BRUK
varig fysisk, psykisk eller sosialt nedsatt funksjonsevne
SITATER
 • forebygge funksjonshemninger hos barn
   (Dagen 1970/213/3/3)
 • elever med funksjonshemninger av alle slag har i prinsippet samme rett til utdanning som alle andre
   (Mosse Jørgensen Hverandre 57 1981)
 • i stedet for å betrakte funksjonshemmingen som noe varig negativt ved akkurat sitt barn, stiller mødrene økte krav til seg selv
   (Hanne Haavind Liten og stor 188 1987)
 • omfanget av funksjonshemming
   (Jan Grund Helsepolitikk i 1990-årene 123 1991)
 • boligene er tilrettelagt for personer med forskjellig funksjonshemning
   (Jostein Andreassen Alt om Søgne 187 1996)
 • jeg trenger dette ordet, funksjonshemning, fordi jeg er lei av eufemismer, er lei av berøringsangst, er lei av velmente, absurde nyord
   (Jan Grue Hvis jeg faller 61 2021)
 • følelsen av å være en dobbel minoritet med både funksjonshemning og mørk hud, skapte et så voldsomt sinne i meg, at det har gitt energien og drivkraften jeg trengte for å reise meg og komme meg gjennom livet
   (Abid Raja Min skyld 234 2021)