Det Norske Akademis Ordbok

funksjonell

funksjonell 
adjektiv
BØYNINGfunksjonelt
UTTALE[fuŋ(k)ʃone´l:]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
avledet av funksjon med suffikset -ell
BETYDNING OG BRUK
som gjelder, hører til eller er tilpasset en funksjon
EKSEMPEL
 • funksjonell formgivning
SITATER
 • den beste utforming av funksjonelle emballasjer
   (Glåmdalen 1969/135/9/1)
 • Antonionis filmer tør stå som mønstereksempler på funksjonell anvendelse av musikk
   (Oddvar Foss Antonioni 29 1972)
 • billige, men funksjonelle boligblokker
   (Erika Fatland Grensen 70 2017)
UTTRYKK
funksjonell stil
funksjonalisme
funksjonell representasjon
representasjon etter yrke
 | til forskjell fra bl.a. geografisk representasjon
funksjonelle lidelser
medisin, især
 lidelser hvor psykologiske forhold har sentral betydning for hvordan symptomene utvikler seg eller for hvordan lidelsene viser seg
funksjonell gruppe
kjemi, for molekyler i organiske forbindelser
 atom eller atomgruppe som erstatter ett eller flere hydrogenatomer og gir forbindelsen karakteristiske kjemiske egenskaper
funksjonelle materialer
kjemi, materialvitenskap
 materialer som har én eller flere egenskaper som kan forandres på en kontrollert måte av ytre stimuli (temperatur, elektriske/magnetiske felt) og derfor kan tilpasses bruksområdet
 • Aftenposten 12.12.2000
funksjonelle klær
tekstil
 klær (oftest av mikrofiber) med egenskaper som er spesielt tilpasset bruken av dem (vannavstøtende, pustende, lav vekt)
funksjonell belysning
belysning som er rettet mot en plass eller et punkt, for å tjene et bestemt (praktisk) formål (f.eks. leselys eller arbeidslys)
 | til forskjell fra allmennbelysning og stemningsbelysning
funksjonell analfabet
funksjonell analfabetisme