Det Norske Akademis Ordbok

fungere

fungere 
verb
BØYNINGfungerte, fungert, fungering
UTTALE[fuŋge:´rə]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
via tysk fungieren, fra latin fungi 'utrette, utføre, fullføre'
BETYDNING OG BRUK
arbeidsliv
 bekle en stilling, (ofte som stedfortreder, midlertidig, inntil det skjer en fast ansettelse)
 | jf. virke
EKSEMPEL
 • fungere som leder
SITATER
 • hans underordnede fungerte idag
   (Tryggve Andersen Samlede fortællinger II 272)
 • de vil ikkje berre være på kjøkkenet, de vil også fungere som koldjomfru
   (Herbjørg Wassmo Karnas arv LBK 1997)
 • et riksstyre som skulle fungere i Norge under okkupasjonen
   (Bernt Rougthvedt Med penn og pistol LBK 2010)
 • Gerhardsen … fant det vanskelig å fungere både som statsminister og partiformann
   (Hans Olav Lahlum Noen av oss har snakket sammen LBK 2010)
1.1 
i adjektivisk presens partisipp
 
fungerende
SITATER
 • fungerende feltprest
   (Jan Jakob Tønseth Prosten LBK 2013)
 • Anne Enger [var] fungerende statsminister i Kjell Magne Bondeviks sykefravær deler av 1998
   (Vårt Land 25.02.2016/8)
gjøre nytte
; anvendes
; opptre
EKSEMPEL
 • i visse tilfeller fungerer ablativ i dette språket også som lokativ
SITATER
 • [zoologen Bay] skulde fungere som botaniker
   (Otto Sverdrup Nyt Land I 150 1903)
 • fungere som fast redningsmand ved allehaande samfundsulykker
   (Kristian Elster Samlede Skrifter II 241)
 • hemsen fungerte som seng
   (Kjell Ola Dahl Mannen i vinduet LBK 2001)
 • [hanen] fungerer som vaktbikkje. Han blir urolig når det kommer fremmede til huset
   (Marita Fossum Verden utenfor LBK 2002)
 • butikken som fungerer som postkontor
   (Kari Bøge Komponisten LBK 2008)
virke (som bestemt)
; ha (en tilsiktet) effekt
; kunne utføre, vareta en oppgave, rolle (på en bestemt, hensiktsmessig måte)
 | jf. funksjonere
EKSEMPLER
 • hjertet hans fungerer ikke som det skal
 • kunst som fungerer politisk
 • samarbeidet fungerer dårlig
 • han fungerer dårlig når han er nervøs
SITATER
 • årsakene … til at stykket ikke fungerte for [anmelderne]
   (Jan Erik Vold Entusiastiske essays 296 (1967))
 • som familie ville vi snart begynne å fungere igjen
   (Kurt Sweeney Kjegler LBK 2008)
 • lommelykten fungerer fint
   (Christian Valeur Steffen tar sin del av ansvaret LBK 2009)
 • episoden [skal] komme til å fungere oppbyggelig
   (Tore Rem Sin egen herre 80 2009)
 • jeg lærte dem hvordan media fungerte
   (Vigdis Hjorth Leve posthornet! LBK 2012)
 • sosialarbeideren er den som skal hjelpe klienten med hans eller hennes sosiale fungering, hvilket betyr hvordan individet interagerer med omgivelsene
   (Irene Levin Hva er sosialt arbeid (2021) 50)