Det Norske Akademis Ordbok

fundere

fundere 
verb
BØYNINGfunderte, fundert, fundering
UTTALE[funde:´rə]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
fra latin fundare, til fundus 'bunn, grunnlag'; jf. tysk fundieren, fransk fonder; i denne betydningen påvirket av grunne; se også fundering
BETYDNING OG BRUK
bygningsfag, sjelden
 fundamentere
overført
 virke, være grunnleggende for
; underbygge
SITATER
 • spørsmålet om hvad som funderer personligheten
   (Samtiden 1932/538 Ragnar Vogt)
 • gruppetilhørigheten kunne funderes i et snevrere interessefellesskap
   (Thomas Lundbo Synkere og svevere 93 2010)
2.1 
i adjektivisk perfektum partisipp
 
fundert
 underbygget
EKSEMPLER
 • en dårlig fundert påstand
 • vitenskapelig funderte undersøkelser
SITATER
 • igrunden var jeg klar over, allerede før vi blev gift, hvor løst funderet det hele var
   (Sigrid Undset Vaaren 305 1914)
   | dårlig underbygget
 • en naturvitenskapelig fundert oppfatning av [individet]
   (Karin Sveen Klassereise LBK 2000)
UTTRYKK
fundert seddelutstedelse
økonomi
 utstedelse av den delen av en seddelbanks pengesedler som er dekket av gullbeholdning
fundert gjeld
økonomi
 langsiktig (fast) gjeld
 | til forskjell fra ufundert gjeld
fundert inntekt
økonomi
 inntekt som ikke skyldes arbeid, men f.eks. avkastning av formue
spekulere
; grunne
; studere
SITATER
 • [jeg] grubled og funderte med mig selv
   (Henrik Ibsen Bygmester Solness 204 1892)
 • der stod en turist i plæd udpaa bakken og funderte ned i jorden
   (Hans E. Kinck Vaarnætter 86 1901)
 • han blev staaende og fundere ut i veiret
   (Johan Falkberget Fimbulvinter 15 1919)
 • Herman faller tilbake på stolen og funderer
   (Lars Saabye Christensen Herman LBK 1988)
 • han aner uråd når jeg er i dette funderende hjørnet
   (Marianne Fastvold Feid og pyntet LBK 2003)
UTTRYKK
fundere på/over
grunne
 • han funderte litt på dette
   (Mikkjel Fønhus Reinsbukken på Jotunfjell 20 1926)
 • jeg funderte på hvordan jeg skulle gripe dette an
   (Bernt Rougthvedt Tårn LBK 2013)
 • fundere over barndommen din
   (Vigdis Hjorth Snakk til meg LBK 2010)
fundere ut
; grunne ut
 • han [liker] best å gå og fundere ut, hvordan tingene skal settes i gang
   (Johan Bojer Folk ved sjøen 50 1929)