Det Norske Akademis Ordbok

fullkomme

fullkomme 
verb
BØYNINGfullkommet, fullkommet, fullkommelse
ETYMOLOGI
av norrønt fullkoma 'fullføre, sette i verk', etter middelnedertysk vulkomen; jf. full og komme
BETYDNING OG BRUK
foreldet eller arkaiserende
 (etterkomme og) utføre
; sette i verk
SITATER
 • det er jo din vilje, jeg har fuldkommet
   (Henrik Ibsen Kongs-Emnerne 184 1872)
 • fuldkomme sin pligt i al lydighed mod guds bud
   (Alexander L. Kielland Skipper Worse 251 1882)
bibelspråk
 bringe til det endelige mål
SITATER
 • tiden er fuldkommet, og Guds rike er kommet nær
   (Mark 1,15; 2011: tiden er inne)
 • naar synden er fuldkommet, da føder den død
   (Sigrid Undset Kransen 350 1920)
   | har nådd sin grense