Det Norske Akademis Ordbok

fullkjøpt

fullkjøpt 
adjektiv
ETYMOLOGI
første ledd full; annet ledd perfektum partisipp av kjøpe
BETYDNING OG BRUK
UTTRYKK
være fullkjøpt
ha kjøpt så mye som man har bruk for, har plass til