Det Norske Akademis Ordbok

fullføre

fullføre 
verb
BØYNINGfullførte, fullført, fullføring
ETYMOLOGI
etter tysk vollführen; jf. full, se også fullførelse
BETYDNING OG BRUK
litterært
 sette i verk
; utføre
EKSEMPEL
 • fullføre sitt forsett
SITATER
 • man bøjede sig for et fuldført faktum!
   (Jonas Lie Familjen paa Gilje 21 1883)
 • [hun] var bleven forhindret i at fuldføre sit grufulde forsæt
   (Kristian Elster Samlede Skrifter II 253)
gjøre ferdig
; avslutte
 | jf. fullende
EKSEMPEL
 • fullføre et arbeid
SITATER
 • han fuldførte ikke [setningen]
 • jeg vil fuldføre det sidste blad i min dagbog
   (Henrik Ibsen Efterladte Skrifter I 46)
 • tre påbegynte og aldri helt fullførte utdannelser
   (Espen Haavardsholm Ikke søkt av sol LBK 1994)
 • et lignende sakrileg som et forsøk på å «fullføre» Schuberts ufullendte symfoni
   (Elsbeth Wessel Wien 90 1999)
 • jeg [tok] taxi til Sentralstasjonen for å fullføre min avbrutte togreise til Sandefjord
   (Dag Solstad 16.07.41 LBK 2002)
 • hun tenkte at hun ikke ville kunne fullføre svangerskapet
   (Linn Ullmann Et velsignet barn LBK 2005)