Det Norske Akademis Ordbok

fullbrakt

fullbrakt 
adjektiv
VARIANTfullbragt
ETYMOLOGI
perfektum partisipp av fullbringe
BETYDNING OG BRUK
litterært
 ført til ende og avsluttet
SITATER
 • det er fullbrakt!
   (Joh 19,30)
 • miraklet er fuldbragt
   (Henrik Ibsen Efterladte Skrifter I 210)
 • nu da opgaven er utført, hevnen er fullbragt, så må vel Hamlet være befridd
   (Lorentz Eckhoff William Shakespeare 29 1939)
 • natten er fullkommen, er fullbrakt
   (Øivind Hånes Å lyse som kullstift LBK 1993)
 • så var alt fullbrakt, og det var for sent å gripe inn
   (Bergljot Hobæk Haff Sigbrits bålferd LBK 1999)