Det Norske Akademis Ordbok

fuglekonge

fuglekonge 
substantiv
ETYMOLOGI
første ledd konge, i denne betydningen viser betegnelsen til de gule issefjærene som kan minne om en kongekrone
BETYDNING OG BRUK
liten fugl i fuglekongefamilien med gule issefjær
 | vitenskapelig navn Regulus regulus
poetisk
 konge over fuglene
SITAT