Det Norske Akademis Ordbok

fuglekikking

fuglekikking 
substantiv
ETYMOLOGI
annet ledd verbalsubstantiv til kikke, avledet med suffikset -ing; jf. engelsk bird-watching
BETYDNING OG BRUK
observering av fugler og fugleliv (som hobby)
; fugletitting
SITATER
  • Barnas Turlag på fuglekikking i Djupadalen
     (turistforeningen.no 18.04.2008)
  • fuglekikking er blant de raskest voksende turistaktivitetene
     (Lofot-Tidende 07.01.2015/6)