Det Norske Akademis Ordbok

frontallinje

frontallinje 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
militærvesen
 linje som dannes av front
 | jf. frontal
kunst
 fremre linje i perspektivisk komposisjon
SITAT