Det Norske Akademis Ordbok

frontale

frontale 
substantiv
UTTALE[frånta:`le]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
fra middelalderlatin frontale 'forside', til latin frontalis 'frontal', avledet av frons, se front
BETYDNING OG BRUK
smykket forside av alterbord, av tre eller metall
 | jf. antependium