Det Norske Akademis Ordbok

frodig

frodig 
adjektiv
BØYNINGfrodig
UTTALE[fro:`di]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
avledet med suffikset -ig av et ord beslektet med frau og fråde
BETYDNING OG BRUK
særlig om vekster
 rik og kraftig
; yppig
EKSEMPLER
 • frodig vegetasjon
 • frodige enger
SITATER
 • en frodig gran
   (Henrik Ibsen Hærmændene på Helgeland (1873) 72)
 • det frodige og mangeartede i kulturlivet
   (Peter Egge Inde i Fjordene 11 1920)
 • Ringerike beskrives ofte som et frodig og smilende landskap og blir regnet til de beste jordbruksbygdene i landet
   (Margit Harsson Stein LBK 2000)
1.1 
om kvinne
 frisk og fyldig
; yppig
SITATER
 • en frodig dame
   (Sigurd Hoel Syndere i sommersol 30 1927)
 • jeg ble ammet av de frodige barnepikene som kom og gikk og har aldri likt melk siden
   (Lars Saabye Christensen Bernhard Hvals forsnakkelser LBK 2010)
overført
 rik
; livlig
; kraftig
EKSEMPLER
 • en frodig fantasi
 • et frodig språk
SITATER
 • en rigtig frodig, struttende sund samvittighed
   (Henrik Ibsen Bygmester Solness 141 1892)
 • [hun hadde] en frodig latter
   (Knut Hamsun Rosa 88 1908)
 • Stein Mehren har et frodig og vitalt, men filosofisk ladet billedspråk
   (Lars Roar Langslet Når fuglen letter LBK 2006)
 • årsaken til populariteten lå i en frodig fortellerstil
   (Bernt Rougthvedt Med penn og pistol LBK 2010)