Det Norske Akademis Ordbok

flaggsignalering

flaggsignalering 
substantiv
ETYMOLOGI
annet ledd verbalsubstantiv til signalere, avledet med suffikset -ing
BETYDNING OG BRUK
det å gi signal med signalflagg