Det Norske Akademis Ordbok

fjernerestående

fjernerestående 
adjektiv
ETYMOLOGI
første ledd absolutt komparativ av fjern; annet ledd presens partisipp av stå
BETYDNING OG BRUK
som står relativt fjernt fra
SITAT
  • for os fjernerestaaende tilskuere synes den gamle digter ikke at have helt uret i realiteten
     (Nils Kjær Samlede Skrifter III 243)