Det Norske Akademis Ordbok

fjellmorbusk

fjellmorbusk 
substantiv
ETYMOLOGI
første ledd sammensatt av fjell og -mor, trolig omdannet av dialektalt mo 'fint støv, pollen'; jf. fjellmopil
BETYDNING OG BRUK
foreldet
 vier
SITAT