Det Norske Akademis Ordbok

filibustertaktikk

filibustertaktikk 
substantiv
ETYMOLOGI
første ledd filibuster
BETYDNING OG BRUK
politikk, især om amerikanske forhold
 obstruksjon, utsettelsestaktikk for å utsette eller hindre vedtak, beslutning e.l.
SITATER
  • kommunistene forbereder nye uroligheter og ny filibuster-taktikk [i det franske kammer]
     (Aftenposten 1950/113/6/6–7)
  • man forsøker å trekke tiden ut med filibustertaktikk. Et evindelig snakk
     (Stein Mehren Gobelin Europa 70 1965)
  • møtelederen var uforberedt på filibustertaktikken som de unge behersket suverent
     (Ebba Haslund Med vingehest i manesjen 161 1989)