Det Norske Akademis Ordbok

følge

Likt stavede oppslagsord
følge 
verb
BØYNINGfulgte, fulgt, følging
UTTALE[fø`l:ə]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
dansk form følge, av gammeldansk fylghia, tilsvarer norrønt fylgja; i denne betydningen etter engelsk follow; se også følges; jf. substantivet følge
BETYDNING OG BRUK
bevege seg, ferdes i selskap med (især en person)
EKSEMPEL
 • han fulgte meg til utgangsdøren
SITATER
 • treti ridende bønder, som skal følge og beskytte eder
   (Henrik Ibsen Fru Inger til Østråt 143 1874)
 • bestyreren skulle følge meg inn og presentere meg som han gjorde med alle nykomlinger
   (Bergljot Hobæk Haff Attentatet 73 2004)
UTTRYKK
følge med
1 
ledsage, følge (noen)
 • Erhart følger med os
   (Henrik Ibsen John Gabriel Borkman 198 1896)
 • brukt absolutt
   
  jeg følger med til haveporten
   (Henrik Ibsen Hedda Gabler 60 1890)
 • jeg flytter meg til siden og klarer ikke å stoppe den nysgjerrige fru Frogner i å følge med inn
   (Elin Rise Luremus LBK 2011)
2 
bevege seg like fort (som)
; holde følge (med)
 • han gikk så fort at vi hadde vanskelig for å følge med (ham)
3 
være med som tillegg, tilgift, gave
 • bollen følger med, og den er af guld
   (Henrik Ibsen Peer Gynt (1874) 73)
 • mange av investeringene er viktige og riktige, men det følger ikke med penger til drift [i forsvarsbudsjettet]
   (Forsvarets Forum 2012/nr. 11/17)
bli følgende med
 | bli følgendes med
muntlig, dialektalt
 slå seg i lag med
 • han blev følgendes med dem
   (Hans E. Kinck Vaarnætter 206 1901)
følge opp
1 
ta seg av, vise oppmerksomhet mot i den påfølgende tiden
 • legen lovte å følge henne opp med nye undersøkelser
 • i det hele tatt var det mange problemer han unnlot å følge opp det siste året
   (Sverre Knudsen Mannen som ble edru LBK 1999)
 • skolehelsetjenesten [har] ansvar for å følge opp elever med spesielle behov
   (Kathrine Wegge Skolestartboka LBK 2010)
2 
fortsette eller gjenoppta med mål om å fullføre, supplere eller prestere (minst) like godt
 • vi fikk det til og med inn i partiprogrammet ved flere anledninger, men vi greide ikke å følge opp forslaget i regjeringssituasjonen
   (Gunnar Alf Larsen Sluttspill 87 1990)
 • Kragerø tok ledelsen 2–0, men klarte ikke å følge opp
   (Vestmar 30.09.1994/2)
 • den vestre fronten [til Nordstatene i den amerikanske borgerkrigen] skulle følge opp med seier i Vicksburg ved Mississippi bare få dager etter
   (Toril Brekke Gullrush LBK 2008)
følge noen til graven
delta i noens begravelse
 • den eneste som fulgte ham til graven, var den gamle faren
   (Gunnar Staalesen 1900 Morgenrød LBK 1997)
følge noen i døden/graven
dø samtidig med eller like etter noen
 • hun avsluttet alkoholmisbruket uten å følge ham i graven
   (Alexander Brenning Tiden til intet 44 1998)
 • jf.
   
  mor gikk først … Far fulgte henne et år senere
   (Lars Saabye Christensen Magnet 691 2015)
1.1 
overført
 opptre, forekomme sammen med
; være nær, hos
EKSEMPEL
 • sorgen over farens død fulgte ham resten av livet
SITATER
 • heldet fulgte hende, heldet forfulgte hende!
   (Knut Hamsun Markens Grøde I 218 1917)
 • nu ønsker jeg blot at de lykkebringendes velvilje må følge Nevita
   (Henrik Ibsen Kejser og Galilæer 269 1873)
 • med den svake luftning fulgte duft av blomster
   (Kristian Elster d.y. Av Skyggernes Slegt 1 1919)
 • hånlig pikelatter fulgte ham hele veien ut
   (Torgrim Eggen Den nye Dylan 65 1997)
1.2 
holde blikket festet på
EKSEMPEL
 • jeg fulgte skiløperen med kikkert
SITATER
 • hans øjne følger Anitra
   (Henrik Ibsen Peer Gynt (1874) 151)
 • i kikkert kunde vi tvers over hele farvandet følge en skrugard
   (Otto Sverdrup Nyt Land II 45 1903)
UTTRYKK
følge med blikket/øynene
holde blikket festet på
 • [hun] følger refleksene på brøytekvistene med blikket
   (Hanne Ørstavik Kjærlighet 64 1997)
1.3 
især om mann
 ledsage (kvinne, jente) med beskyttende eller romantisk hensikt
EKSEMPEL
 • han fulgte henne helt inn i portrommet
SITATER
 • De vil altså ikke følge hende hjem?
   (Henrik Ibsen Hedda Gabler 187 1890)
 • en som ikke har noen å holde armen omkring; en som ikke har noen å følge hjem gjennom marsnatten
   (Espen Haavardsholm Italienerinnen LBK 1998)
1.4 
sendes med
; vedlegges
EKSEMPLER
 • innlagt i dette brevet følger 1 000 kroner
 • svarporto følger vedlagt
SITAT
 • vedlagt [brevet] følger en forespørsel fra Røde Kors i Norge
   (Adelheid Seyfarth Fars hus LBK 2005)
1.5 
resiprokt
 
følges
 litterært
 ledsage hverandre
SITATER
 • baronessen og Hartvigsen følges bort
   (Knut Hamsun Rosa 115 1908)
 • i mange aar har vi fulgtes
   (Bernhard Folkestad Blaa hjul 72 1923)
UTTRYKK
følges ad
litterært
 • de følges ad og prater
   (Herman Wildenvey Streiftog i hjembygden og andre steder 127 1924)
 • [jeg] har alltid trodd at Petter og jeg skulle følges ad
   (Hans Olav Lahlum Menneskefluene LBK 2010)
bevege seg (bort)etter
; forflytte seg, strekke seg langs
EKSEMPLER
 • følge en sti
 • følge sporene etter noen
SITATER
 • så følger straffen i brødens fjed!
   (Henrik Ibsen Gildet på Solhaug 92 1883)
 • helt andre lappeslegter fulgte disse flytveie
   (Carl Schøyen Tre stammers møte 153 1919)
 • [han] registrerer at det ikke må noen masai til for å følge sporene de har etterlatt
   (Adelheid Seyfarth Misjonærene LBK 2008)
 • istedet for å følge veien tilbake gikk jeg langs sjøkanten
   (Chris Tvedt Dødens sirkel LBK 2010)
2.1 
falle sammen med
; løpe langsmed
EKSEMPLER
 • grensen følger elven
 • veien følger dalbunnen
SITAT
 • veien følger vannkanten, og banyantrærne, palmene og piletrærne er de samme gamle
   (Torbjørn Færøvik Buddhas barn LBK 2006)
komme etter som neste innslag, ledd (i en rekke, i noe som sees i sammenheng)
EKSEMPLER
 • først kom kavaleriet, så fulgte fotfolket
 • fortsettelsen følger i neste nummer
 • Håkon V fulgte Eirik Magnussønn på tronen
 • et skybrudd fulgte etter lynnedslaget
 • nød og elendighet fulgte i stormens kjølvann
SITATER
 • de følgende hunde fandt det ufornødent at tage nogetsomhelst hensyn til kjælken og satte i vild fart ret udover bakken
   (Otto Sverdrup Nyt Land I 369 1903)
 • så hurtigt, som modstrømmen tillader flåden at følge os
   (Henrik Ibsen Kejser og Galilæer 401 1873)
 • hvad siden fulgte, det ved du
   (Henrik Ibsen Hærmændene på Helgeland (1873) 44)
 • uår fulgte uår, hele fire i rad
   (Carl Schøyen Tre stammers møte 154 1919)
 • hadde halvparten av menneskeslekten vært så ømskinnet som Efraim, ville vi unngått Syndfloden og alt som siden fulgte
   (Terje Stigen Monolitten LBK 1988)
UTTRYKK
følge på
komme (umiddelbart) etter
følge etter
komme (gående, kjørende) (tett) bak
 • han følger etter meg hele tiden, sa jenta irritert
 • vi som forsøker å følge etter ut av hallen, får beskjed om at vi ikke slipper inn igjen hvis vi gjør det
   (Simen Ekern Berlusconis Italia LBK 2006)
følge av
bli (det logiske, nødvendige) resultatet av
; forårsakes av
 • det følger … af forholdene at der stiftes ægteskaber uden kjærlighed
   (Henrik Ibsen Efterladte Skrifter I 458)
 • resten følger vel av sig selv
   (Helge Krog Blåpapiret 60 1928)
   | kommer av seg selv uten at man behøver å anstrenge seg mer
 • han har et udefinert syndrom [som] følger av en hjerneskade som oppsto under fødselen
   (Marita Liabø Han liker meg LBK 2001)
som følger
 | som følgende
litterært, i skriftlig eller muntlig fremstilling
 slik som det som kommer etter, lyder eller står skrevet
 • han ytrede sig som følger: «Hr. præsident! …»
   (Henrik Ibsen Efterladte Skrifter I 246)
 • det gjelder 1. Mosebok 6,1–8, som lyder som følger:
   (Karl Ove Knausgård En tid for alt LBK 2004)
3.1 
i adjektivisk presens partisipp
 
følgende
 som kommer (like) etter
EKSEMPLER
 • på de følgende sidene
 • i de følgende episodene
SITAT
 • personene som omtales på de følgende sidene
   (Gaute Bie Verden ifølge kartet LBK 2012)
rette oppmerksomhet mot (for å oppfatte, forstå)
EKSEMPEL
 • foredraget var vanskelig å følge
SITATER
UTTRYKK
følge med
1 
lykkes i å oppfatte gjennom konsentrasjon, oppmerksomhet
 • han hørte skarpt etter, men greide allikevel ikke å følge med
 • følge med i teksten
   | lese den trykte teksten etter hvert som den blir foredratt, sunget
 • han formaar sjelden at følge med fra det begynder og til det er slut
   (Gabriel Scott Kilden 174 1918)
 • folk kom helt ut på veien for å følge med
   (Bergljot Hobæk Haff Den guddommelige tragedie LBK 1989)
 • vannet renner … i verste fall på ansiktet mitt, hvis jeg et øyeblikk skulle være uoppmerksom og ikke følge med
   (Per-Erik Skramstad Kvinne med bananer 144 1993)
2 
om elev, student
 ha oppmerksomheten rettet mot undervisningen
 • følge dårlig med i timen
 • tåpelig nok hadde han blitt med ut [for å ta en røyk] istedenfor å følge med i timen
   (Adelheid Seyfarth Misjonærene LBK 2008)
3 
(søke å) sette seg inn i det nye (i tenkning, samfunnsliv e.l.) etter hvert som det gjør seg gjeldende
 • følge med i nyere teknologi
 • følge med i tiden
 • følge med i fotballens eliteserie
 • [han] haante alle disse mennesker, som paa bare livet vilde følge med
   (Hans E. Kinck Sus 75 1896)
4.1 
delta ved for å studere
EKSEMPEL
 • følge første semesters undervisning
SITATER
 • [en norsk artillerikaptein skal] følge de store svenske øvelser
   (Dagbladet 1931/199/1/6)
 • den forelesning jeg fulgte var inne i et dødpunkt
   (Dag Solstad Roman 1987 220 1987)
 • jeg begynte å følge forelesninger i italiensk
   (Helene Uri Dyp rød 315 LBK 2001)
4.2 
 i sosiale medier
 følge med på (gjennom å motta melding ved ny posting e.l.)
 | jf. avfølge
SITATER
 • min egen mor hadde sluttet å følge meg på Twitter
   (Linnéa Myhre Evig søndag (2013) 60)
 • det er ikke fordi jeg følger bloggen hennes at jeg vet [hva hun legger ut der], men av og til sjekker jeg den bare for å få bekreftet hvor teite de er
   (Iben Akerlie Lars er lol 50 2016)
rette seg etter
; adlyde
EKSEMPLER
 • følge Guds bud
 • følge et råd
 • følge noens eksempel
 • Stortinget fulgte komiteens innstilling
 • følge skikk og bruk i et land
 • han følger hennes minste vink
 • følge sin lyst, sitt kall
SITATER
 • tusend ånder kom og fulgte kaldet
   (Henrik Ibsen Catilina 77 1875)
 • følg eders sunde sans!
   (Henrik Ibsen Brand (1885) 245)
 • Sognefjordens stiim af bølger kun sin egen vilje følger
   (Henrik Wergeland Samlede Skrifter II 250)
 • Pajara bestemte seg for å følge kvinnens råd og ikke slakte hønen, men fø den opp
   (Vibeke Løkkeberg Brev til himmelen LBK 2004)
5.1 
slutte seg til, være enig med (vitenskapelig autoritet e.l.)
EKSEMPEL
 • våre moderne historikere følger her P.A. Munch
5.2 
gi sin støtte, troskap, tilslutning til (især en leder)
EKSEMPEL
 • han fulgte jarlen gjennom tykt og tynt
SITAT
 • nu tør jeg ikke følge ham længer
   (Henrik Ibsen Kongs-Emnerne 121 1872)