Det Norske Akademis Ordbok

fågjøre

fågjøre 
verb
UTTALE[få:`-]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
første ledd (adjektiv), annet ledd gjøre
BETYDNING OG BRUK
sjelden
 forminske, redusere antall eller omfang av
SITAT
  • [Christian Magnus Falsen] tilsigtede at koncentrere [riks-]forsamlingens virksomhed ved at forsimple og faagjøre dens øjemed
     (Henrik Wergeland Samlede Skrifter IV,4 354)
     | ved å forenkle og redusere (riksforsamlingens) mål