Det Norske Akademis Ordbok

drama

drama 
substantiv
BØYNINGet; dramaet, dramaer
UTTALE[dra:´ma]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
fra gresk drama 'handling, skuespill'
BETYDNING OG BRUK
især litteratur, teater
 diktning som fremstiller en som oftest innviklet og konfliktfylt historie gjennom personenes handlinger og replikker
SITATER
 • Ibsen havde noget nyt at sige i dramaet
   (Nils Kjær Samlede Skrifter III 273)
 • dramaet var [på denne tiden] på vei til å bli utelukkende idédrama
   (Lorentz Eckhoff En verden 98–99 1964)
 • et drama som ustanselig blander det klassiske og det romantiske, det høye og det lave, komiske og tragiske elementer
   (Henning Hagerup Vinternotater 141 1998)
1.1 
skuespill med alvorlig innhold (som hverken kan regnes for tragedie eller komedie)
EKSEMPLER
 • et drama i fem akter
 • det moderne drama
 • det sosiale drama
 • det borgerlige drama
   | se borgerlig
SITATER
 • alt hvad de [dannede damer] føle og mene og mindes … danner sig let til romaner og dramer
   (J.S. Welhaven Samlede Digterverker II 149)
 • jf.
   
  [stykkets avslutning ble dempet ned] i overensstemmelse med dets art som drama og ikke tragedie
   (Henrik Ibsen Gildet på Solhaug XIV 1883)
   | fra forfatters fortale
 • dette merkverdige drama Henrik Ibsen skrev da han var 56 år gammel, i 1884
   (Dag Solstad Genanse og verdighet 7 1994)
1.2 
film med alvorlig eller spennende handling
SITAT
overført
 oppsiktsvekkende, rystende opptrinn eller hendelse som ender med ulykke eller katastrofe
EKSEMPEL
SITAT
 • drama, drama på en stille sommerettermiddag, lamslått bilfører, rystede tilskuere
   (Liv Køltzow Verden forsvinner 222 1997)
2.1 
oppstandelse og sterke følelsesuttrykk (over småting)
SITATER
 • hun sa det sikkert for å lage drama
   (Skam Sesong 1, episode 8 2015)
 • en [skole]klasse med seks jenter og masse drama
   (Nancy Herz Skal du ikke gifte deg snart? 119 2021)
 • jeg vet at du lager drama av alt jeg sier og at du blir stressa
   (Nancy Herz Skal du ikke gifte deg snart? 181 2021)