Det Norske Akademis Ordbok

buke

buke 
verb
BØYNINGbuket, buket, buking
UTTALE[bu:`kə]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
avledet av buk
BETYDNING OG BRUK
(få til å) hvelve seg (ut)
; (få til å) danne utbukning
 | jf. buket
EKSEMPEL
 • buke ut
SITAT
 • refleksivt
   
  seilet buket sig
   (Andreas Haukland Svik og sverd 113 1926)
refleksivt
 
buke seg
 foreldet
 krype på buken
SITAT
 • som af angst, guulsorte, svulne skyer buge henad jorden sig
   (Henrik Wergeland Samlede Skrifter V 469)