Det Norske Akademis Ordbok

brannforsikring

brannforsikring 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
forsikring av fast eiendom og løsøre mot skade eller tap som følge av brann
EKSEMPEL
  • tegne brannforsikring