Det Norske Akademis Ordbok

brakkland

brakkland 
substantiv
ETYMOLOGI
fra nedertysk bracklant; se brakk (substantiv) og brakk (adjektiv)
BETYDNING OG BRUK
land som ligger brakk, ubrukt (til senere dyrking eller permanent)
SITATER
  • goldt, flatt brakkland
     (Knut Faldbakken Uår. Samlebind LBK)
  • i august sådde vi rug på brakklandet
     (Margit Harsson Stein LBK 2000)