Det Norske Akademis Ordbok

atavistisk

atavistisk 
adjektiv
BØYNINGatavistisk
UTTALE[atavi´stisk]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
avledet av atavisme med suffiksene -ist og -isk
BETYDNING OG BRUK
biologi, litterært
 som gjelder atavisme
SITATER