Det Norske Akademis Ordbok

anta

anta 
verb
BØYNINGantagelse
UTTALE[a´nta]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
etter tysk annehmen, sammensatt av an og nehmen 'ta'; se også antagelse
BETYDNING OG BRUK
litterært
 ta imot
; godta
EKSEMPEL
 • anta et tilbud
SITATER
UTTRYKK
anta i barns sted
foreldet
 ta i barns sted
; adoptere
bli antatt
1 
bli erklært dyktig til (en stilling, et verv, militærtjeneste e.l.)
2 
bli godtatt (til publisering, disputas e.l.)
 • avhandlingen er antatt
   | kjent verdig til å forsvares for doktorgraden
 • manuskriptet ble antatt av forlaget
   | godtatt for publisering
1.1 
ansette
; engasjere
EKSEMPEL
 • anta vikarer
UTTRYKK
anta i sin tjeneste
foreldet
 ta i sin tjeneste
; ansette
1.2 
foreldet
 godta (i det gode selskap)
SITAT
 • Gud, hvor han er vel antagen, og veed at skikke sig!
   (Henrik Wergeland Samlede Skrifter VI 459)
1.3 
litterært
 gjøre til sitt
; ta i bruk
EKSEMPEL
 • anta et slektsnavn
SITAT
 • De antog hans navn
   (Henrik Ibsen Rosmersholm 139 1886)
UTTRYKK
anta seg en sak
foreldet
 | gjøre en sak til sin
1.4 
gå over til
EKSEMPLER
 • bevegelsen antok et urovekkende omfang
 • sykdommen antok en alvorlig karakter
   | tok en alvorlig vending
SITAT
 • under Henrik VIII afsvor han … katholicismen, antog den igjen under Maria
   (Henrik Ibsen Efterladte Skrifter I 239)
1.5 
om preg, ansiktsuttrykk o.l.
 få
SITATER
 • hans ansigt antager et spændt og koldere udtryk
   (Henrik Ibsen John Gabriel Borkman 54 1896)
 • oppføringen av [«tretelt» rundt campingvogn] antok etter hvert et omfang kommunen ikke var tilfreds med
   (sivilombudsmannen.no 2006)
tenke seg
; formode
EKSEMPLER
 • anta som sikkert
 • anta for gitt
SITATER
 • antager De virkelig, at sligt kan ske?
   (Henrik Ibsen De unges forbund 84 1874)
 • jeg antager, der er mange, som kan bevare sit indre menneske ufordærvet
   (Henrik Ibsen Gengangere 43 1881)
2.1 
regne (for)
; anslå (til)
EKSEMPEL
 • jeg antok henne for (å være) 18 år