Det Norske Akademis Ordbok

anke

Likt stavede oppslagsord
anke 
substantiv
BØYNINGen; anken, anker
UTTALE[a`ŋkə]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
til anke (verb); samme ord som ank, anke
BETYDNING OG BRUK
klage
; innvending
EKSEMPEL
  • man hadde flere anker mot ham
SITATER
jus
 rettsmiddel som brukes for å få brakt en sak inn for en høyere rettsinstans
 | jf. appell
EKSEMPLER
  • en anke over en dom
  • anken ble tatt til følge
SITAT
  • mannen anket avgjørelsen til Frostating lagmannsrett, som forkastet anken
     (Adresseavisen 14.07.2015/10)