Det Norske Akademis Ordbok

anbringelsesinstitusjon

anbringelsesinstitusjon 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
administrasjon, nå sjelden
 institusjon for anbringelse av personer som trenger sosial omsorg eller pleie
SITATER
  • anbringelsesinstitusjoner for barn
     (Bergens Tidende 1970/10/4/3)
  • mødre og småbarn hører sammen og [bør ikke] skille lag ved at anbringelsesinstitusjoner trer i morens sted som omsorgsinnehaver
     (Aftenposten 12.11.1986/11)