Det Norske Akademis Ordbok

allerhelvetes

allerhelvetes 
adjektiv
UTTALE[alərhe´lvətəs]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
første ledd aller; annet ledd helvetes
BETYDNING OG BRUK
om person
 som ved sin pågåenhet, dristighet eller dyktighet ligger helt utenfor det alminnelige
 | jf. pokkers
SITATER
 • jeg [går] og gjælder for en allerhelvedes fyr
   (Arne Garborg Trætte Mænd 27 1891)
 • hvilke allerhelvedes karle de vare
   (Alexander L. Kielland Skipper Worse 12 1882)
 • han var en allerhelvedes forretningsmand
   (Hans Aanrud Høit tilhest 54 1901)
 • [han prøvde å] sætte huva paa snei og se ut som en aller helvedes kar
   (Johan Bojer Samlede verker IV 67)
 • Gulliksen i rød jakke med et smil på ryggen, et allerhelvetes lykkelig smil på ryggen
   (Ola Bauer Svartefot 228 1995)
muntlig, spøkefullt, om ting, fenomen
 som ved sin hemmelighetsfullhet og uhygge egger fantasien
SITATER
 • [han hadde] inbudt sine tilfeldige bordfeller hotellet til med ham å se på «noget allerhelvedes noget»
 • i formen allerhelvetesk
   
  jeg holder paa med noget [dvs. Mysterier] som i sit slags er allerhelvedesk
 • stormen som ruskede i trærne … det var noget allerhelvedes, som han syntes om
   (Nils Collett Vogt Familiens sorg (1914) 80)
forbannet
; skrekkelig
EKSEMPEL
 • et allerhelvetes vær
SITATER
 • en fordømt, en allerhelvedes løgn er det
   (Hans Jæger Fra Kristiania-bohêmen (1895) 278)
 • det var en allerhelvetes jobb
   (Jon Michelet Hvit som snø 31 1980)
 • morgenen kom dundrende inn døra med en allerhelvetes hodepine
   (klassekampen.no 02.04.2002)