Det Norske Akademis Ordbok

aldri

aldri 
adverb
UTTALE[a`ldri]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
fellesnordisk; av norrønt aldri, aldrigi, aldrigin 'ikke noensinne'; opprinnelig ne aldri, ne aldrigi 'ikke i noen tid'; av norrønt aldri (dativ av aldr 'tid'; se alder) og -gi, -gin, en partikkel med generaliserende og nektende betydning; jf. eldre dansk form aldrigen og dialektal form alder; jf. også dansk og svensk aldrig
BETYDNING OG BRUK
ikke noensinne
EKSEMPLER
 • sjelden eller aldri
 • nå eller aldri
SITATER
 • foreldet
   
  bedagede mester! o lær mig kun at bore rod i den klippe, som giver den ene trofaste grund, og aldrigen ham at slippe
   (Jørgen Moe Samlede Skrifter I 226)
 • et værk, som skal gå og gå og aldrig stanse
   (Henrik Ibsen Kongs-Emnerne 93 1872)
 • mig giver kong Håkon aldrig grid
   (Henrik Ibsen Kongs-Emnerne 193 1872)
 • inat det gælder, nu eller aldrig du fienden fælder
   (Henrik Ibsen Kongs-Emnerne 202 1872)
 • en buk så blank og fed skulde du vel aldrig set!
   (Henrik Ibsen Peer Gynt (1874) 7)
 • aldrig, aldrig blir du lig ham, – thi i kødet er du skabt
   (Henrik Ibsen Brand (1885) 257)
 • jeg kommer aldrig mere igen
   (Henrik Ibsen Rosmersholm 161 1886)
 • en kan aldrig vide, hvad han kunde falde på
   (Henrik Ibsen Bygmester Solness 197 1892)
 • foreldet
   
  en var tilfreds, det [liket] aldrigen var dødt!
   (Hans E. Kinck Driftekaren 34 1908)
 • med aldri sviktende interesse, kjærlighet og forståelse
 • aldri har jeg sett make til forvandling!
   (Margrete Kjær Nils Kjær og hans samtidige 17 1950)
 • dialektalt
   
  denne kvithesten som sto her og vart stinn og tung fordi den alder vart brukt
   (Kristian Kristiansen Jomfru Lide 272 1960)
 • ifølge tidens form for barneoppdragelse gjaldt det øyeblikkelig å forby barn ting de aldri ville ha funnet på av seg selv
   (Inger Hagerup Det kommer en pike gående (1989) 26)
 • etter at den første verdenskrigen var slutt i 1918, gikk det et fulltonende rop gjennom Europa: Aldri mer krig!
   (Einar Gerhardsen Samarbeid og strid 190 1971)
 • jeg hadde aldri hatt en fast jobb før jeg begynte på Stortinget
   (Stig Aasvik Indre anliggender LBK 2012)
UTTRYKK
man skal aldri si aldri
man skal ikke si for sikkert at noe ikke kan inntreffe, utføres e.l.
 | ordtak
 • man skal aldrig sige aldrig
   (Jonas Lie Faste Forland 12 1899)
aldri i verden
ikke i det hele tatt
 • aldrig i verden går Hedvig fra dig
   (Henrik Ibsen Vildanden 232 1884)
aldri i evighet
aldri noensinne
 • aldrig i evighed får du mig med dig hjem
   (Henrik Ibsen Gengangere 11 1881)
aldri så
1 
brukt sammen med adjektiv og adverb for å uttrykke en så høy grad som overhodet kan tenkes
 • spist har hun ikke … på aldrig så længe
 • [han] saa ud som han kunde sove aldrig saa længe
   (Thomas Krag Ada Wilde 116 1896)
   | ubegrenset lenge
 • går end dønningen aldrig saa hult, indenfor er det som tidest smult
   (Henrik Ibsen Digte 90 1875)
 • den vonde brændingen for brystet som kom nu, bare hun hadde spist eller drukket aldrig saa litet
   (Sigrid Undset Husfrue 4 1921)
 • [jerven] hadde ikke smakt det som mat var paa aldrig så lang tid
   (Mikkjel Fønhus Reinsbukken på Jotunfjell 96 1926)
 • søsteren [min] som jeg ikke hadde hørt fra på aldri så lenge
   (Vigdis Hjorth Arv og miljø 13 2016)
2 
brukt i innrømmende setning eller setning med innrømmende betydning for å uttrykke vid innrømmelse
 • blodet er aldrig så tyndt, en kender sig altid i slægt med Peer Gynt
   (Henrik Ibsen Peer Gynt (1874) 217)
 • en aller så liten husmannssønn fikk hun driste seg til å ta
   (Johan Falkberget Kjærlighets veier 264 1959)
 • det er en aldri så liten triumf
   (Steffen R.M. Sørum Fundamentalt nå LBK 2002)
aldri så snart
ikke før
; neppe
 • aldrig saa snart hadde [Markus] en fristund, saa var han ute hos [hagen]
   (Gabriel Scott Kilden 199 1918)
på aldri den tid
muntlig
 på svært lenge
 • jeg har … ikke været her paa aldrig den tid
   (Sigrid Undset Vaaren 386 1914)
aldri i livet
se liv
aldri før
se før
som aldri før
se før
bedre sent enn aldri
se sen
(slett) ikke
; ikke på noen måte
UTTRYKK
ikke for aldri det
ikke for noen pris
 • han havde en fornemmelse af, at kokken stod bag ham. Han turde ikke vende sig, ikke for aldrig det
   (Amalie Skram Samlede Værker II 182)
 • jeg vilde ikke ha undværet sygdommen, nei ikke for aldrig det
   (Amalie Skram Samlede Værker II 303)
 • jeg turde ikke be far om en krone til slikt noget for aldrig det
   (Dikken Zwilgmeyer Inger-Johanne-bøkerne II 16 1915)
aldri det slag
ikke det minste
 • det gør aldrig det slag at der er kvindfolk ombord
   (Knut Hamsun Rosa 213 1908)
 • jeg gråt ikke. Aldri det slag
   (Egil Aarvik Smil i alvor 64 1985)
2.1 
i spørrende setning
SITATER