Det Norske Akademis Ordbok

akte

akte 
verb
BØYNINGaktet, aktet, aktelse
UTTALE[a`ktə]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
fra middelnedertysk achten; jf. akt
BETYDNING OG BRUK
især med preposisjonen
 ta hensyn (til), slik at det vises i ens adferd
; legge vekt (på)
; være oppmerksom (på)
SITATER
 • mine forskrifter skal dere akte på, så dere følger dem
   (3 Mos 18,4)
 • de har holdt op å akte på Herren
   (Hos 4, 10–11)
   | 2011: Herren har de forlatt
 • agt nu bare på mit ord
   (Henrik Ibsen Brand (1885) 65)
 • min datter var intet at agte på
   (Henrik Ibsen Digte 97 1875)
 • agte paa forstandige folks raad
   (Bernt Lie Mot Overmagt 96 1907)
 • han saa Saturnius aapent ind i ansiktet, blot aktende paa hvorlenge denne gad lytte til sin trels utgydelser
   (Ejlert Bjerke Demon 56 1921)
 • jeg tenkte at hun måtte lære å føye seg [i dansen], akte på armen som lå om livet hennes, hånden som holdt hennes, la den styre
   (Ragnhild Nilstun Min lange reise ender her LBK 2007)
1.1 
sammen med nektelse
 ense
; vøre
SITATER
2.1 
mest dialektalt
 ha oppsyn med (noe(n))
; passe på
; vokte på
SITATER
 • jeg skal agte dig for bjønn bak dør
   (Hans E. Kinck Driftekaren 240 1908)
 • de lovens mænd fra staden … agter adel, lommetyv, filister
   (Hans E. Kinck Mands hjerte 21 1927)
   | ser etter, vokter
 • «akte silkevippa di!» hvisker han, «den har glidd ned og syns under skjørtekanten!»
   (Mari Osmundsen Sju sannferdige fortellinger 71 1995)
2.2 
refleksivt
 
akte seg
 især med preposisjonen for
 passe seg
; vokte seg
SITATER
 • agte dig, du, som gaar med lab
   (Bjørnstjerne Bjørnson Over Ævne II 3 1895)
 • agt dig, Elias
   (Jonas Lie Den Fremsynte 67 1873)
 • du maa agte dig, at du ikke staar for tidlig op
   (P.Chr. Asbjørnsen Norske Folke- og Huldre-Eventyr 6 1879)
 • agt Dem for bommen der
   (Jonas Lie Rutland 34 1880)
 • agte Dem for at tage munden for fuld, madam Wahl!
   (Jonas Lie Gaa paa! 271 1882)
 • [Kristin] bad ham agte sig saa han ikke sotet ned sømmen [dvs. plagget hun holdt på å sy på], hun hadde over knæet
   (Sigrid Undset Kransen 79 1920)
 • du får akte deg for Ekebergkongen, da, smilte Anders til henne
   (Karsten Alnæs Trollbyen LBK 1992)
 • kommunen skal akte seg for å bruke sin myndighet til annet enn hva denne er ment til å regulere
   (iTromsø 23.03.2010)
; regne (som)
; betrakte (som)
SITATER
3.1 
vurdere høyt
; vise ærbødighet og respekt
; vise aktelse
SITAT
 • et barn skal agte og elske sin fader og moder
   (Henrik Ibsen Gengangere 78 1881)
3.2 
i adjektivisk perfektum partisipp
 
aktet
 ansett
; æret
SITATER
 • … som der staar hos en agtet forfatter …
   (Henrik Ibsen Samlede verker VI 158)
 • som selvstændig forfatter havde han et agtet navn
   (Henrik Ibsen Efterladte Skrifter I 260)
 • en vistnok borgerlig, men høit aktet familie
   (Nini Roll Anker Huset i Søgaten 141 1923)
 • [prosten] var … mindre afholdt end agtet af menigheden
   (Conrad N. Schwach Erindringer af mit Liv indtil Ankomsten til Throndhjem 386)
 • han var nå så lavt aktet at ingen gad lenger kaste stein på solkorsskjoldet som pranget over hans kontorvindu
   (Terje Stigen Ved foten av kunnskapens tre LBK 1986)
ha til hensikt
SITATER
 • tror I kanske jeg agter at dræbe ham inat?
   (Henrik Ibsen Kongs-Emnerne 108 1872)
 • jeg agter ej at presse ud en hvid til husly for min Gud
   (Henrik Ibsen Brand (1885) 155)
 • den pike, han aktet at gjøre til sin hustru
   (Nini Roll Anker Huset i Søgaten 134 1923)
 • jeg akter å bruke min makt
   (Jan Kjærstad Homo falsus 277 1984)
 • han hadde inngått en avtale og da aktet han å holde den
   (Lars Saabye Christensen Magnet 556 2015)
4.1 
refleksivt
 
akte seg
 med adverbial utfylling
 ha til hensikt å dra, begi seg (til et sted)
EKSEMPEL
 • hvor akter du deg hen?
SITATER
 • De agter Dem vel indover til byen
   (Henrik Ibsen Rosmersholm 34 1886)
 • hundene trak, som de agtede sig langt bort fra denne verden
   (Otto Sverdrup Nyt Land II 276 1903)
 • båtføreren aktet seg til Bergen med en maskindel som måtte repareres
   (NTBtekst 11.06.1997)
 • de som akter seg på fotballferie under EM neste år, må være våkne når billettsalget starter
   (Dagsavisen 08.06.2007/20)
4.2 
sjelden
 ha til hensikt å la (noen) få
; tiltenke
; esle
SITAT
 • hun hadde vel agtet det [drikkehornet med giftdrikken] til Erlend
   (Sigrid Undset Husfrue 81 1921)