Det Norske Akademis Ordbok

aksjonsart

aksjonsart 
substantiv
ETYMOLOGI
første ledd aksjon
BETYDNING OG BRUK
språkvitenskap
 måte som en tilstand eller verbalhandling utvikler seg eller forløper på, f.eks. om den varer (durativ aksjonsart som ved sove), begynner (inkoativ aksjonsart som ved sovne) eller gjentas (iterativ aksjonsart som ved blafre)