Det Norske Akademis Ordbok

adspre

adspre 
verb
BØYNINGadspredte, adspredt, adspredelse
UTTALE[a:´dspre]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
dansk form adsprede; jf. ad og spre; i denne betydningen etter tysk zerstreuen og fransk distraire; se også adspredt og adspredelse
BETYDNING OG BRUK
foreldet
 spre fra hverandre
; spre
SITATER
 • så vil jeg [dvs. Herren] adsprede [folket] likesom strå som farer avsted for ørkenens vind
   (Jer 13,24; 2011: spre dem lik halmstrå)
 • frugten hænger adspredt paa [epletreets] grene
   (J.S. Welhaven Samlede Digterverker II 140)
   | spredt, glissent
underholde, more, muntre (noen eller seg selv)
EKSEMPLER
 • de søkte å adspre ham på alle måter
 • virke adspredende
SITATER
 • jeg reiste bare for at forsøke paa at bli litt gla, litt adspredt, litt munter
   (Gunnar Heiberg Samlede dramatiske verker III 196)
 • en såpeboble som skinner i alle regnbuens farver og som adsprer det sørgende menneskebarn
   (Lorentz Eckhoff William Shakespeare 11 1939)
 • han fikk ei flaske hvitvin og dagens aviser å adspre seg med
   (Torgrim Eggen Den nye Dylan 182 1997)
 • men nå, formante han, skulle studenten ikke lese en stavelse, bare adsprede seg og se til å bli dyktig fet av all julematen
   (Ragnhild Nilstun For kjærlighets skyld LBK 2002)
2.1 
foreldet
 fordrive (kjedsomhet, dårlig humør e.l.)
SITAT