Det Norske Akademis Ordbok

absolutisme

absolutisme 
substantiv
BØYNINGen; absolutismen
UTTALE[apsoluti´smə]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
avledet av absolutt med suffikset -isme
BETYDNING OG BRUK
politikk
SITATER
 • en gjærende mistru til kongen og absolutismen
   (Johan Falkberget Kjærlighets veier 234–666 1959)
 • preg av absolutisme … arvet fra den lange rad av orientalske eller halvveis orientalske selvherskere
   (Lorentz Eckhoff En verden 69 1964)
 • overført
   
  den franske hagen var en programerklæring for absolutismen. Den ville kontrollere hver minste kvist og gren
   (Trond Berg Eriksen Egne veier 192 1997)
 • i 1660 ble Frederik 3. kronet til «eneveldig konge av Guds nåde» i København, og han startet raskt arbeidet med å få grunnlovsfestet absolutismen og arvekongedømmet
   (Ellen Krefting Vestens idéhistorie 3 113 2012)
filosofi
 lære som hevder eksistensen av absolutte sannheter eller verdier
 | jf. relativisme
SITATER
 • forestillingen lykkes med [å] fremstille desperasjonen [som] kan oppstå hos en sekulær person i møtet med religiøs moralsk absolutisme
   (Morgenbladet 28.11.2014/37)
 • [gjennom historien] har filosofene argumentert mot absolutisme og åpnet for unntak
   (Vårt Land 09.12.2014/16)