Det Norske Akademis Ordbok

-guri

-guri 
sammensetningsledd
BØYNINGen; -gurien, -gurier
ETYMOLOGI
etter kvinnenavnet Guri; se også guri (interjeksjon)
BETYDNING OG BRUK
muntlig, især om jente eller kvinne hvor første ledd betegner en dårlig egenskap
 | jf. fliseguri og -mikkel
EKSEMPEL
  • fliseguri, furteguri, sippeguri, sladreguri