Det Norske Akademis Ordbok

årsregnskap

årsregnskap 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
sammenfattende regnskap for et helt (kalender)år
 | jf. årsoppgjør
SITATER
  • angivelse av alle de faste tjenestemenns gjøremål like fra å feie baktrappen, trekke klokkene til å innsende årsregnskap
     (Wilhelm Munthe Boknåm 230 1943)
  • også neste årsregnskap syntes å skulle bringe lykkelige fremskritt, idet tallet på de aktive forskere var gått ned fra fire til to
     (Nordahl Grieg Veien frem 208 1947)