Det Norske Akademis Ordbok

årsaksforhold

årsaksforhold 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
forhold, sammenheng mellom årsak og virkning, utslag e.l.
EKSEMPEL
 • de to begivenheter står i årsaksforhold til hverandre
   | det ene er virkning, følge av det andre
SITATER
 • symbolikken [er] et område, hvor videnskapen ikke lenger kan henholde sig til de faste og bestemte årsaksforhold
   (Richard Eriksen Erotikk og livsanskuelse 21 1928)
 • hvilket årsaksforhold skulle det være mellom en utstrakt mannshånd og en stanset bil?
   (Dag Solstad Spiraler 30 1965)
 • [forskeren] Davaine’s synspunkter var nå til fulle bevist, og årsaksforholdet [mellom bakteriene og sykdommen] syntes klart
   (Henning A. Lien Louis Pasteur 127 1972)
 • Aristoteles hadde et ganske bemerkelsesverdig syn på årsaksforholdene i naturen
   (Jostein Gaarder Sofies verden LBK 1991)
 • Hume … finner lett ut at årsaksforholdet ikke er noe sanseinntrykk
   (Trond Berg Eriksen Undringens labyrinter 363 1994)