Det Norske Akademis Ordbok

århundre

århundre 
substantiv
BØYNINGet; århundret, århundrer
UTTALE[å:´rhundrə], [århu´ndrə]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
etter tysk Jahrhundert
BETYDNING OG BRUK
tidsrom av hundre år
; hundreår
; sekel
 | jf. årti, årtusen
EKSEMPLER
 • byen har gjennom århundrer vært kjent for sine kirker
 • i århundrer har fiskeri vært en viktig del av inntektsgrunnlaget
 • et kvart århundre
   | 25 år
SITATER
 • historiens engel paa min grav skal slumre tilvisse et aarhundrede endnu
   (Henrik Wergeland Samlede Skrifter I,3 4)
 • det tempel vore stærke fædre bygged et halvt aarhundred paa
   (Henrik Wergeland Samlede Skrifter V 407)
   | 50 år
 • er jeg ikke bleven et århundrede ældre?
   (Henrik Ibsen Kejser og Galilæer 355 1873)
 • et helt århundre med hard blest så ut til å ha presset huset mot venstre
   (Kristian Klausen Akilles LBK 2011)
1.1 
i flertall som uttrykk for lang tid
SITATER
 • jeg lyksalig leved mens aarhundrederne svandt
   (Henrik Wergeland Samlede Skrifter II Tillæg 72)
 • en strøm af aarhundreder
   (Henrik Wergeland Samlede Skrifter I 120)
 • Calais var en engelsk besittelse i århundrer
   (Lasse Midttun Veien til Vestfronten 114 2002)
et(hvert) av de avsnitt på hundre år i en tidsregning som regnes frem eller tilbake fra et gitt utgangspunkt (særlig fra Kristi fødsel), eller som sees i forhold til et annet slikt avsnitt
EKSEMPEL
 • det attende, nittende, tjuende århundre
SITATER
 • en skitse fra slutningen af forrige aarhundrede
   (Henrik Ibsen Efterladte Skrifter I 470)
 • [et selvstendig skriftspråk] maa tiden af sig selv afføde før aarhundredet nedrødmer
   (Henrik Wergeland Samlede Skrifter VII 488)
 • første halvdel af det trettende århundrede
   (Henrik Ibsen Kongs-Emnerne 5 1872)
 • ambrosiansk hymne, 7de aarhundrede
   (Sigrid Undset Olav Audunssøn i Hestviken I 46 1925)
 • du er en oprører imod smagen og aarhundredet
   (Henrik Wergeland Samlede Skrifter VI 200)
 • når kommer og rusker os op af døsen århundredets ånd med århundredets løsen?
   (Henrik Ibsen Digte 186 1875)
 • det sidste sekund i aarhundredet slaar. Fortæl nu hvorlunde det mennesket gaar!
   (Henrik Wergeland Samlede Skrifter V 524)
 • først kom opfindelsernes aarhundrede. Saa kommer det aarhundrede, som gaar med til at opfinde ting, som gør opfindelserne utholdelige
   (Olaf Bull Ild og skygger 95)
 • vi lever i barnets aarhundrede
   (Amalie Pettersen Pettersens 22 1911)
   | etter tittel på bok (1900) av Ellen Key (1849–1926)
 • teknikkens og fartens århundre
   (Solvejg Eriksen Hele Norges Lalla 186 1945)
 • i første halvdel av forrige århundre [1800-tallet] var det en oppblomstrende bykultur mange steder i Europa
   (Jostein Gaarder Sofies verden LBK 1991)
 • født som jeg er i andre halvdel av det 20. århundre
   (Jan Kjærstad Menneskets matrise 202 1989)
 • de ulike filosofiske retningene som skulle komme til å prege århundret etter Ibsen
   (Hanne Andrea Kraugerud Halvt avmektig i lenestolen 27 2006)
 • den eldste latinske håndboka i retorikk, Rhetorica ed Herennium, fra det første århundret før Kristus
   (Kaja Schjerven Mollerin Vigdis, del for del 166 2017)