Det Norske Akademis Ordbok

åndsdøpe

åndsdøpe 
verb
ETYMOLOGI
første ledd ånd; annet ledd døpe
BETYDNING OG BRUK
UTTRYKK
bli åndsdøpt
 (jf. Mark 1,8 han [Jesus] skal døpe dere med Den hellige ånd)
bibelspråk
 bli fylt av Den hellige ånd
; motta Den hellige ånds gaver, f.eks. tungetale
 | jf. nådegave
  • metodistpresten Thomas B. Barratt … opplevde pinsevekkelsen, ble åndsdøpt og talte i tunger
     (Rana Blad 02.03.1957/4)
  • han var blitt åndsdøpt med tungetale
     (Dagen 1971/3/3/5)