Det Norske Akademis Ordbok

åndsaristokratisk

åndsaristokratisk 
adjektiv
ETYMOLOGI
avledet av åndsaristokrat eller åndsaristokrati med suffikset -isk; jf. aristokratisk
BETYDNING OG BRUK
som er preget av åndsaristokrater (personer som bare verdsetter åndelig overlegenhet eller som på grunn av åndelig begavelse hever seg over andre) og åndsaristokrati
; som gjelder en åndelig basert elitisme
SITATER
 • et saa aands- og standsaristokratisk land som Frankrige
   (Knut Hamsun Paa Turné 20)
 • en veltalenhet med den åndsaristokratiske sans for det morsomme
   (Knut Tvedt Tyve kulturprofiler 94 1985)
 • det heltedyrkende og åndsaristokratiske historiesyn
   (Edvard Beyer (red.) Norges litteraturhistorie 2 (1995) 173)
 • Baudelaire hadde vært aktiv i februarrevolusjonens første fase, men forlot snart politikken og ble etter hvert nokså åndsaristokratisk
   (Per Buvik Poesiens skandale 157 1996)