Det Norske Akademis Ordbok

åndig

åndig 
adjektiv
BØYNINGåndig
UTTALE[å`n:di]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
dannet i dansk på slutten av 1700-tallet etter tysk geistig
BETYDNING OG BRUK
foreldet
; sjelelig
 | til forskjell fra legemlig
SITATER
 • Jesu aandige opstandelse
   (Henrik Wergeland Samlede Skrifter V 519)
 • godmorgen, jeg glæder mig ved at se i Dem nye prydelser baade for den aandige og legemlige verden
   (Henrik Wergeland Samlede Skrifter VI 46)
 • både åndig og legemlig var hun enestående, i sin art henførende
   (Bjørnstjerne Bjørnson Samlede digter-verker VII 9)
foreldet
 som hører til, gjelder tankelivet, det åndelige livet
SITATER
 • tag fat bedrivten! split dens straaler, at du seer med aand om noget aandigt midt i den dens hjerte er!
   (Henrik Wergeland Samlede Skrifter I 306)
 • naar man kan holde ud en saadan præken, slig en aandig sviir, … saa seer man grant, at det behøves ej [å omvende seg]
   (Henrik Wergeland Samlede Skrifter VI 36)
 • hun er hjerteløs og aandig gold
   (Jørgen Moe Samlede Skrifter II 252)
 • kun Adams æt er aandigt vakt
   (J.S. Welhaven Samlede Digterverker III 134)
 • mens han higed, var han aandig fri
   (J.S. Welhaven Samlede Digterverker III 231)
 • skal De åndigt dø, da lev forinden!
   (Henrik Ibsen Kærlighedens komedie 59 1873)
2.1 
som gjelder ideene, tankene i fremstilling, fremføring e.l. (til forskjell fra den ytre formen)
SITATER
 • menneskelivet er bragt ved [geniene] naturen nær og i aandigst orden
   (Henrik Wergeland Samlede Skrifter V 535)
 • det er livet, det, at bøje eget indhold, åndigt, rigt i den form som folkets øje kræver for sit eget digt
   (Henrik Ibsen Digte 175 1875)
 • fremstillingsstilen, spillemaadens hele aandige form
   (Henrik Ibsen Efterladte Skrifter I 256)
2.2 
som gjelder, er knyttet til åndslivet
; åndelig
SITATER
 • det aandige Danmark har erobret det aandige Norge
   (Henrik Wergeland Samlede Skrifter VI 158)
 • vi [må] kappe et uværdigt ledebaand, der ikke er andet end aandige lænker
   (Henrik Wergeland Samlede Skrifter VII 484)
 • det [er] kun et letsindigt og frækt oprør mod smagen og vore aandige formyndere i Danmark
   (Henrik Wergeland Samlede Skrifter VII 469)
 • som det gaar med alt, der bærer et aandigt livsmoment i sig, saa gaar det ogsaa med kjæmpevisen
   (Henrik Ibsen Samlede verker XV 134)
foreldet
; om person, utseende e.l.
SITATER
litterært, sjelden
; uvirkelig
SITAT