Det Norske Akademis Ordbok

åndehull

åndehull 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
hull til å puste gjennom, f.eks. hull som sel lager i isen
; pustehull
SITATER
  • selenes åndehuller ved kystene og inne i fjordene
     (Fridtjof Nansen Blant sel og bjørn 219 1924)
  • det er et yrke å finne selens åndehuller gjennem dypsneen
     (Helge Ingstad Øst for den store bre 128 1935)
  • helsetrøya … hadde åndehull i form av huller mellom trådene
     (Dag Solstad Roman 1987 115 1987)
zoologi
 åpning til lunge hos lungesnegl
zoologi
 åpning til traké hos insekter og edderkoppdyr
; stigma