Det Norske Akademis Ordbok

åndebanking

åndebanking 
substantiv
ETYMOLOGI
annet ledd verbalsubstantiv til banke, avledet med suffikset -ing
BETYDNING OG BRUK
banking som antas å skyldes en ånd
 | jf. bankeånd