Det Norske Akademis Ordbok

utsatt

utsatt 
adjektiv
BØYNINGutsatt
UTTALE[u:´tsat]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
perfektum partisipp av utsette
BETYDNING OG BRUK
som er i en farlig, truet stilling
EKSEMPEL
 • fotgjengere er en utsatt gruppe
SITATER
 • utsatte italienske garnisoner
   (Dagbladet 1938/28/14/4)
 • Marinens hovedstasjon er et av Norges viktigste og mest utsatte objekter for flyangrep
   (Vera Henriksen Luftforsvarets historie 1 280 1994)
 • kutteren er drevet inn på land, og står utsatt til
   (Terje Hals 50 år for redningssaken 46 1999)
 • er det ikke slik at prostituerte er en utsatt gruppe når det gjelder mord, politibetjent?
   (Jorun Thørring Tarantellen LBK 2007)
 • hun har lenge jobbet på gateplan for å hjelpe utsatte grupper som rusmisbrukere og prostituerte
   (Sør-Varanger Avis 18.02.2021/8)
1.1 
som er forbundet med risiko
; risikabel
SITATER
 • jeg har hatt en nokså utsatt jobb
   (Sigurd Hoel Møte ved milepelen 29 1947)
 • legerollen var en utsatt posisjon. Sjarlataner og kvakksalvere ble straffet strengt
   (Trond Berg Eriksen Helse i hver dråpe (2000) 61)
 • barn og unge i utsatte livssituasjoner, som er utsatt for vold, overgrep og andre former for alvorlig omsorgssvikt
   (Bergens Tidende 07.04.2020/29)
som i særlig grad (kan) rammes av uvær, frost, vind, naturulykke e.l.
EKSEMPLER
 • nattefrost på utsatte steder
 • hytta ligger utsatt til på en åskam
 • grenda er utsatt for ras
SITATER
 • [bøketrær] udsatte for snoen fra Maridalen
   (Henrik Wergeland Samlede Skrifter II 364)
 • nogle hældende vejstolper paa et udsat sted var næsten begravede
   (Kristian Elster Samlede Skrifter I 207)
 • Jotunheimen og andre utsatte fjelltrakter
   (Aftenposten 1948/142/1/2)
 • på utsatte steder i fjellskogen sto tørkeskadde trær
   (Mari Osmundsen Sju sannferdige fortellinger LBK 1995)