Det Norske Akademis Ordbok

tjue

tjue 
determinativ (kvantor); tradisjonelt: numeral, tallord
UTTALE[çu:`ə]Uttale-veiledning
VARIANTERtyve (skjult tjuge)
ETYMOLOGI
av norrønt tjogu, sideform til tuttugu 'to tiere'; jf. tilsvarende dansk form tyve, av gammeldansk tiughu, tiughæ
BETYDNING OG BRUK
grunntallet 20
; antall av 20
SITATER
 • tell opp hele Israels menighet, familie for familie, alle stridsdyktige menn i Israel som er tjue år eller med!
   (4 Mos 26,2)
 • tilbake over broen kan ikke en av tyve komme
   (Sigrid Undset Olav Audunssøn og hans børn I 228 1927)
 • en og tjue
   (Herman Wildenvey Filomele 231 1946)
 • yrkessykdommer som slår ut etter mer enn tyve år
   (Norges offentlige utredninger 2003:5/110)
UTTRYKK
tyve(r)ne
1 
foreldet
 tyveårene av et århundre
2 
foreldet
 alderen mellom 20 og 30
 • en ung fyr i tyve’ne
   (Sigrid Undset Samlede romaner og fortællinger fra nutiden V,1 90)
 • karlen var langt oppi tyverne nu
   (Sigrid Undset Olav Audunssøn i Hestviken II 190 1925)
 • jeg kjente i min tid unge mennesker først i tyvene med langt bibelhistorisk skjegg
   (Sfinx Kjent folk gjennem årene 100 1936)
1.1 
substantivert
 20 år
SITATER
brukt mer ubestemt om et forholdsvis stort antall
SITATER