Det Norske Akademis Ordbok

substantivfrase

substantivfrase 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
frase med et substantiv som kjerne
 | jf. adjektivfrase
SITAT
  • de yngste barna i familien er … en substantivfrase, med barna som kjerne
     (Jan Terje Faarlund et al. Norsk referansegrammatikk 33 1997)