Det Norske Akademis Ordbok

strømlinjeformet

strømlinjeformet 
adjektiv
BØYNINGstrømlinjeformede
ETYMOLOGI
annet ledd perfektum partisipp av forme
BETYDNING OG BRUK
med form som gir minst mulig motstand (ved bevegelse i luft eller vann)
SITATER
 • den første strømlinjeformede buss
   (Arbeiderbladet 1934/137/1/3–4)
 • en strømlinjeformet, sportspreget motorsykkel
   (Jon Michelet Den frosne kvinnen LBK 2001)
overført, dels negativt ladet
 som fremstår i fullstendig orden, men uten særpreg
; upersonlig
SITATER
 • outsiderens møte med det effektive og strømlinjeformede samfunn
   (Willy Dahl Fra 40‑tall til 60‑tall 66 1969)
 • en glamorøs lansering av nok et strømlinjeformet og uspennende foretak
   (Jan Kjærstad Kongen av Europa LBK 2005)